Cxense Display

OECD-rapport: Norsk omsorg i verdenstoppen

Denne rapporten kårer Norge til ett av verdens beste omsorgsland. Dette betyr at vi har lykkes med vårt mål om å sikre et godt omsorgstilbud til dagens og morgendagens brukere, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.
Rapporten viser at Norge bruker over dobbelt så mye på omsorgstjenester per innbygger som OECD-gjennomsnittet. Bare Sverige har flere ansatte i eldreomsorgen enn Norge. Per 100 personer over 80 år er det over 40 helsearbeidere i Norge.
Rapporten viser videre at Norge er ett av de landene som har de minst dramatiske endringene i alderssammensetning i befolkningen fram mot 2050.  Det skyldes først og fremst at Norge fortsatt har forholdsvis gode fødselstall, og at aldringen i befolkningen er kombinert med befolkningsvekst.
Rapporten viser atden nordiske velferdsmodellen?, som er basert på likestilling og høy yrkesaktivitet blant kvinner, både har økonomisk og demografisk bærekraft. Regjeringen vil derfor videreføre en familie- og velferdspolitikk som forstreker muligheten til å kombinere høy yrkesaktivitet med høy fødselsrate og god omsorgsevne, sier Strøm-Erichsen.
Omsorgsplan 2015, som er regjeringens plan for å styrke omsorgstjenestene, har som utgangspunkt at framtidens omsorgsutfordringer skal løses med grunnlag i et offentlig ansvar og ved å støtte og utvikle det frivillige engasjement fra familie og lokalsamfunn. 
Det er først og fremst på nye former for samspill mellom kommunale omsorgstjenester og sivilsamfunn og familieomsorgen Norge bør sette fokus i møte med framtidas omsorgsutfordringer. Det er i dette mellomrommet det nye vil skje, sier Strøm-Erichsen.