Cxense Display

Legemiddelkostnadene har økt med 40 prosent på fire år

Nye og dyrere legemidler bidro sterkt til at de totale legemiddelkostnadene økte med 40 prosent fra 2013 til 2017. Veksten har vært større enn tidligere år, viser ny rapport om legemiddelforbruket i Norge.

HMT 2/2018 er ute nå

NYTT NUMMER: På RSNA før jul slapp Siemens Healthineers sin nye CT-teknologi basert på AI, og fikk stor oppmerksomhet. Dette og mye mer kan du lese om i HMT 2/2018.

Ni kommuner tester ut primærhelseteam

Ni kommuner går nå i gang med å teste ut om et primærhelseteam med fastlege, sykepleier og helsesekretær gir et bedre tilbud til pasientene enn den vanlige fastlegepraksisen.

Vil dele Direktoratet for e-helse

Direktoratet for e-helse anbefaler en mulig e-helseorganisering som innebærer at flere oppgaver direktoratet har i dag flyttes til en ny nasjonal tjenesteleverandør.