Cxense Display

Vi er mer digitalt modne, men fortsatt frykt og skepsis

Ny undersøkelse om nordmenn og e-helse: Økt digital modenhet blant befolkningen, styrket tillit til helsevesen og behandlere, og økt kjennskap og bruk av digitale helsetjenester. Men fortsatt markant frykt for at sensitive pasientdata skal...

I mål med omfattende avtale om vaskeritjenester

– Vi regner med at dette vil føre til nettobesparelser på rundt 160 millioner kroner for hele kontraktsperioden for alle sykehus i Norge i sum, sier prosjektleder Vanjeet Chatwal.

Legemiddelkostnadene har økt med 40 prosent på fire år

Nye og dyrere legemidler bidro sterkt til at de totale legemiddelkostnadene økte med 40 prosent fra 2013 til 2017. Veksten har vært større enn tidligere år, viser ny rapport om legemiddelforbruket i Norge.

HMT 2/2018 er ute nå

NYTT NUMMER: På RSNA før jul slapp Siemens Healthineers sin nye CT-teknologi basert på AI, og fikk stor oppmerksomhet. Dette og mye mer kan du lese om i HMT 2/2018.

Ni kommuner tester ut primærhelseteam

Ni kommuner går nå i gang med å teste ut om et primærhelseteam med fastlege, sykepleier og helsesekretær gir et bedre tilbud til pasientene enn den vanlige fastlegepraksisen.