Cxense Display

Pandemiviruset blir en del av ordinær vaksine

 

Den vaksinen som nå produseres for bruk i land på den sørlige halvkule til våren, omfatter den samme virusvarianten som nordmenn i høst har blitt vaksinert mot gjennom svineinfluensavaksinen, sier overlege Bjørn Iversen i Folkehelseinstituttet.
Han mener det er overveiende sannsynlig at Verdens helseorganisasjon (WHO) i februar vil komme fram til en tilsvarende vaksinetype for den nordlige halvkule som skal brukes kommende høst.
Det er et ekspertpanel ved WHO i Genève som i februar hvert år blir enige om hvilke virusvarianter influensavaksinen for den nordlige halvkule skal omfatte.
Iversen sier at en ny omgang med vaksine bare mot svineinfluensa likevel kan bli aktuelt for helt bestemte risikogrupper, men det vil først bli avgjort når alle forhold rundt årets vaksineprogram er evaluert.
Tre varianter
Det vanlige er at en vaksine mot sesonginfluensa skal dekke tre varianter. Den ene er influensavirus som vi allerede har hatt, den andre delen er virus som vi kan få og i tillegg er det en tredje variant som panelet fastsetter for bruk i alle land på den nordlige halvkule.
Det ville forundre meg om vaksinen som WHO-panelet fastsetter i februar ikke omfatter viruset som i år har gitt oss svineinfluensaen, sier Iversen.
Overlegen ser bare ett tilleggsproblem ved å inkorporere pandemiviruset i vaksinen mot sesonginfluensa. Det gjelder hvilke grupper man skal anbefale vaksinen for.
Det vanlige har vært at eldre mennesker er blitt anbefalt å ta vaksinen mot sesonginfluensa, men viruset som gir svineinfluensa har i liten grad rammet eldre. Derimot har vi sett at andre grupper er utsatt, sier Iversen.
Han tror resultatet kan bli at neste års vaksine mot sesonginfluensa (inkludert svineinfluensa) vil bli anbefalt til flere grupper enn personer over 65 år.
Vaksine for alle
Folkehelseinstituttet håper at de to bølgene av svineinfluensa som har rammet Norge nå er i ferd med å dø ut, men Iversen sier vi ikke har noen garanti mot en tredje bølge i løpet av vintermånedene.
Det vi kan gjøre for å hindre en slik utvikling er at alle de som er friske og som ikke har vært smittet eller er blitt vaksinert nå lar seg vaksinere. Det vil sikre den enkelte og bidra til å gjøre hele befolkningen mer motstandsdyktige, sier overlegen.
Han minner om at den viktigste grunnen til at svineinfluensaen så langt ikke har ført til mer sykdom og død er at de gamle ikke ble smittet. Folkehelseinstituttet er nå opptatt av hva som skjer internasjonalt og hva en oppsummering vil vise før det kommer nye anbefalinger.
  • Men både på kort og lang sikt er det en fordel at så mange som mulig lar seg vaksinere. Det gir best beskyttelse mot spredning av alle former for influensa, sier Iversen.
(NTB)