Cxense Display

Pasienter får behandling hjemme

Gjennom forskningsprosjektet "hospital at home" ledet av Hilde Lurås, avdelingssjef på Forskningssenteret, ønsker man å finne ut om det er mulig å redusere liggetiden for pasientene og samtidig bedre kvaliteten på behandlingen de får.

Det betyr at pasienter med KOLS blir sendt hjem igjen frivillig etter et drøyt døgn, fordi de får hjelp hjemme, forteller Lurås. – Vanligvis ville det endt med at pasienten måtte tilbringe i gjennomsnitt nesten seks døgn på sykehuset.

 Studien "hospital at home" startet i 2008. Personene som er med i undersøkelsen blir fordelt på to grupper. Halvparten av de som takker ja til å være med, får behandling hjemme, mens den andre halvparten får behandling på sykehuset. – Utgangspunktet for studien er blant annet at vi vet at pasienter med sammensatte behov, som disse KOLS-pasientene, ikke har det bra i dagens helsevesen, sier Lurås og legger til at samhandlingen fungerer dårlig innad i primærhelsetjenesten, innad i spesialhelsetjenesten og mellom de to. Derfor er det behov for å tenke nytt i forhold til å organisere behandlingsforløpet.