Cxense Display

Prehospitale tjenester styrkes

Oslo universitetssykehus AMK-sentralen betjener alle innbyggere og besøkende i Oslo og Akershus. De har også regionalt ansvar for Helse Sør-Øst. I løpet av 2010 fikk sentralen cirka 122 000 henvendelser på 113-telefonen, i tillegg til 136 000 henvendelser om ordinære ambulansebestillinger.
AMK-sentralen besvarte til sammen 258 000 telefoner. Det har vært en økning på cirka fem prosent årlig de senere årene. Økningen ser ut til å fortsette i 2011.  Samtidig ble det i 2010 utført 128 378 ambulanseoppdrag i Oslo og Akershus. Dette er en økning med 7 810 oppdrag (6,5 %) siden 2009.
– Våre AMK-operatører har en svært krevende oppgave med stort arbeidspress i kritiske situasjoner.
Fordi arbeidsmengden har økt, utlyser vi nå flere stillinger som AMK-operatører og  fagarbeidere/paramedic i ambulansetjensten for å møte disse utfordringene, sier leder for Akuttklinikken, Olav Røise.
Ifølge Røise er den gjennomsnittlige svartiden på 113-telefonen cirka 15 sekunder. På enkelte dager kan ventetiden være lenger på grunn av stor pågang. 
Oppringningene til 113-sentralen besvares av medisinske operatører som vurderer opplysningene i forhold til hastegrad og transportbehov. Akutte oppdrag går foran transporter der pasientens liv og helse ikke står i fare. Dette medfører dessverre at det enkelte dager blir lange ventetider for pasienter som trenger ambulansetransport  hjem fra sykehus.
AMK er bemannet med medisinske operatører og koordinatorer. Disse har fagkompetanse som  autoriserte sykepleiere eller fagbrev i ambulansefag og ofte tilleggskompetanse som spesialsykepleier eller paramedic. 
AMK-sentralen er en viktig del av de prehospitale tjenestene ved Oslo universitetssykehus og samarbeider tett med ambulansetjenesten og luftambulansetjenesten. For å bedre kapasitetsutnyttelsen og forbedre responstidene til de prehospitale tjenestene har sykehuset satt  i gang flere tiltak. I tillegg iverksettes nå ytterligere tiltak.