Cxense Display

Røntgenbil i Asker og Bærum

En røntgenbil med et mobilt røntgenapparat og bemannet med radiograf kan raskt utføre røntgenundersøkelse av pasienten i dennes seng, uten behov for transport av pasienten.
Kontroller under og etter behandling kan likeså utføres på sykehjemmet.
Bildene overføres digitalt til avtalt sykehus hvor de beskrives poliklinisk umiddelbart.
Det muliggjør rask behandling som igjen er viktig for bedre helse og redusere komplikasjoner.
Ved å etablere en mobil røntgentjeneste som kan betjene sykehjem, kan pasienter få god diagnostikk, avkrefte eller bekrefte behov for behandling, raskt og uten behov for transport og den belastningen det medfører.
En røntgenbil kan med fordel kombineres med ambulant bioingeniør for å sikre god og nødvendig prøvetaking hos sykehjemspasienter. Tiltaket vil bidra til et mer likeverdig helsetilbud.
Et mål med samhandlingsreformen er å redusere veksten i sykehusbruk.
Dette forutsetter blant annet mer diagnostikk til flere – tidligere.