Cxense Display

Regjeringen foreslår å inkludere ny hjertemedisin på blå resept

Ifølge

Statens legemiddelverk er det dokumentert god effekt av legemidlet

ticagrelor til behandling av hjerteinfarkt. Ticagrelor oppfyller

kriteriene for forhåndsgodkjent refusjon. Vurderingene fra

Legemiddelverket om forhåndsgodkjent refusjon for dette legemidlet var

klare først etter statsbudsjettet for 2012 var lagt fram.

– For

regjeringen er det viktig at nye og gode legemidler kan tas raskt i bruk

og ticagrelor gjør at mange pasienter vil kunne får bedre behandling.

Derfor fremmes saken i et tilleggsnummer til Stortinget, sier helse- og

omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Under

forutsetning av Stortingets godkjennelse, vil folketrygden fra 2012

dekke kostnadene ved bruk av dette legemidlet hos pasienter med

hjerteinfarkt.