Cxense Display

Reparasjonsprotein stimulerer dannelse av nytt nervevev

Alvorlig

oksygenmangel før eller under fødsel, fødselsasfyksi, er en viktig årsak

til hjerneskade og død blant barn. Livsvarig funksjonsnedsettelse er

ofte konsekvensen av slik skade, på tross av at den nyfødte hjernen er

svært plastisk og til en viss grad også evner å reparere seg selv.

En god

forståelse av hvilke mekanismer som innvirker på nydannelse av skadet

hjernevev er en grunnleggende forutsetning for å kunne bedre våre

terapeutiske muligheter.

Magnar

Bjørås sin forskningsgruppe ved Oslo universitetssykehus har funnet at

proteinet Neil3, som reparerer skader i arvestoffet, har stor betydning

for tilvekst av nytt nervevev i hjernen etter fødselsasfyksi.

Oksygenmangel i hjernen fører til økt akkumulering av skader i

arvestoffet, DNA.

Neil3 har en

spesialisert funksjon i hjernens stamceller og sørger for at disse kan

dele seg og danne opphav til nye nerveceller. Trolig er mekanismen

reparasjon av stamcellenes DNA under celledeling. Dette arbeidet ble

nylig publisert i Proceedings of the National Academy of Sciences

(PNAS).