Cxense Display

Samler KOLS-løsninger i Barcelona

 

I snart to år har 10 partnere fra fem europeiske land jobbet sammen om å lage teknologi-støtte til KOLS-pasientene. De har også jobbet med å vurdere hvordan slike løsninger bør brukes på best mulig måte.

Målet har vært å komme fram til nye metoder for å hjelpe de som sliter med KOLS – sykdommen som bryter ned lungene til de som rammes.
I Norge har Norut og Nasjonalt senter for telemedisin (NST) utvikla teknologiløsninger for å gjøre det mulig å gi KOLS-pasienter rehabilitering hjemme i stua.
Ved å kople TV?en til pasientene til nettet kunne et flerfaglig team ved Universitetssykehuset Nord-Norge holde kontakten med dem, uten at pasientene trengte å ta den anstrengende turen inn til sykehuset.
– GjennomBetter Breathinghar vi nå fått testet dette konseptet bedre enn tidligere. Og resultatene fra de medisinske og økonomiske vurderingene er lovende. Vi kan gi hjelp til flere uten at kostnadene går i været, forteller Tatjana M. Burkow ved NST.

I det norske forsøket fikk 10 KOLS-pasienter denne typencyber-rehabiliteringover en periode på tre måneder. Det har og vært gjennomført pilotforsøk i Danmark, Spania og Wales. Resultatene fra alle testene blir presentert ved prosjektets sluttkonferanse i Barcelona 11. til 12. februar