Cxense Display

Satser på pasientsikkerhet

Regjeringen la nylig fram ny nasjonal helse- og omsorgsplan for Stortinget. Planen er et viktig redskap for kvalitet og faglig styring.
Neste år vil vi så legge fram en egen stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet. Vi har også foreslått å lovfeste at alle virksomheter skal drive et systematisk arbeid for å fremme pasientsikkerheten, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.
I januar startet en egen pasientsikkerhetskampanje, I trygge hender, ved alle norske sykehus.
Nylig la helse- og omsorgsministeren de første kvalitetstallene, et resultat av arbeidet med å måle kvalitet i behandlingen ved norske sykehus.
Vi er opptatt av åpenhet i helsetjenesten. Pasientene skal selv kunne gå inn og se på resultatene for sitt sykehus. Denne informasjonen blir derfor nå lett tilgjengelig på nett, sier Strøm-Erichsen.
Det er også opprettet en egen utrykningsgruppe i Statens helsetilsyn, som rykker ut ved alvorlige hendelser.
Vi har også gitt klare styringskrav til de regionale helseforetakene om kvalitet og pasientsikkerhet,