Cxense Display

Skal oppsummere effekt av behandlingstiltak mot kronisk utmattelsessyndrom

Dette skal Kunnskapssenteret svare på i et nytt prosjekt som oppdaterer kunnskapsoversikten fra 2006 om diagnostisering og behandling av kronisk utmattelsessyndrom.
Hensikten med prosjektet er å finne effektive tiltak for pasientene tilpasset ulik alder og hvor sterkt de er rammet.
Stor etterspørsel etter kunnskap
At det er stort behov for god kunnskap på området, er besøkstallene for 2006-rapporten til Kunnskapssenteret et tydelig tegn på. Rapporten har vært den mest nedlastede publikasjonen på kunnskapssenteret.no.
– En systematisk gjennomgang av ny forskning vil kunne bidra til at man i større grad kan gi gode råd og anbefalinger til helsetjenesten om tiltak for pasientgruppen, sier Lillebeth Larun, prosjektleder og forsker ved Kunnskapssenteret.
Ferdig før sommeren
Gjennomgangen av forskningslitteraturen skal overleveres Helse- og omsorgsdepartementet i løpet av første halvår 2011. Helseministeren vil deretter vurdere å be om at det utarbeides nasjonale faglige retningslinjer, en veileder eller andre faglige råd i helsetjenesten om oppfølging av pasienter med CFS/ME.