Cxense Display

Skal sikres rask utredning og behandling

Forrige uke kunngjorde statsminister Jens Stoltenberg at det nå stilles konkrete frister for utredning og behandling av kreft. Tiden fra henvisning er mottatt til behandling i form av operasjon, cellegift og/eller stråling bør med de nye fristene være under 20 virkedager for de fleste pasientene.
Samme dag ble det nye handlingsprogrammet for testikkelkreft lansert. Dette er i dag den hyppigste kreftformen hos yngre menn. Hvert år påvises det cirka 295 nye tilfeller.
Vi har nå ti slike handlingsprogrammer. Disse gir retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av ulike kreftformer. Flere slike handlingsprogrammer er også på trappene, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.
Handlingsprogrammene som allerede er lansert får nå innarbeidet forløpsfristene for utredning og behandling. Her fastslås også følgende frister:
?Vurdering av henvisning skal skje innen fem virkedager.
?Oppstart av utredning skal skje innen ti virkedager.
Vi har nå også offentliggjort de første tallene for hvor fort behandling kommer i gang. Regjeringen er opptatt av åpenhet og informasjon om kvalitet i helsetilbudet, slik at brukerne kan gjøre gode valg. Dette vil vi følge med på også videre, sier Strøm-Erichsen.