Cxense Display

Små forskjeller i effekt, store forskjeller i pris

Kunnskapssenteret har sammenstilt systematiske oversikter som undersøkte effekt av de blodsukkersenkende medikamentene DPP-4-hemmere og GLP-1-analoger i kombinasjon med metformin, sammenlignet med behandlingen som anbefales for pasienter med type 2 diabetes i Norge i dag – sulfonylurea i kombinasjon med metformin.

De systematiske oversiktene som er inkludert i rapporten, har ingen dokumentasjon for viktige kliniske langtidseffekter som for eksempel, nyresvikt, blindhet, skader på nerver, hjerte- og karsykdommer, hjerneslag og død.

– Vi kan ikke konkludere om DPP-4-hemmere i kombinasjon metformin har effekt på dødelighet sammenlignet med sulfonylurea i kombinasjon med metformin, fordi det var lav kvalitet på dokumentasjonen, sier forsker Arna Desser ved Kunnskapssenteret.

– Vi fant ingen dokumentasjon på dødelighet ved bruk av GLP-1-analoger og metformin sammenlignet med dødelighet ved bruk av sulfonylurea og metformin, fortsetter hun.

Lavere blodsukkernivå, høyere vekt

Resultatene viste at pasienter som behandles med DPP-4-hemmere og metformin får mindre nedgang i blodsukkernivå, er litt mindre utsatt for vektøkning og får minst én hypoglykemisk hendelse, sammenlignet med pasienter som behandles med sulfonylurea og metformin.

GLP-1-analoger og metformin gir samme nedgang i blodsukkernivå som sulfonylurea og metformin, og mindre vektøkning. Sannsynligheten for minst en hypoglykemisk hendelse er også mindre.

Liten klinisk betydning

– Alle forskjellene mellom de to legemiddelgruppene er små og kan ha liten klinisk betydning. Derimot er prisforskjellen vesentlig. I kombinasjon med metformin er DPP-4-hemmere tre – fire ganger dyrere og GLP-1-analoger ti – fjorten ganger dyrere enn sulfonylurea og metformin for ett års forbruk, opplyser Arna Desser.