Cxense Display

Styrker kommunenes beredskap i kulden

 

Helse- og omsorgsministeren har bedt fylkesmennene om å skaffe en oversikt over kommunenes beredskap og håndtering av den ekstreme kulden som preger store deler av Norge.

Vi vet at flere grupper, blant annet eldre, funksjonshemmede og bostedløse er svært utsatt, og derfor må følges tett opp, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Sjekker kommunenes planer

Statsråden ba helsedirektør Bjørn-Inge Larsen om å skaffe en oversikt over kommunenes beredskap gjennom fylkesmennene.

Kommunene blir nå bedt om å rapportere om de blant annet har:

  • reserveløsninger for strømbrudd eller brudd på vannledninger til alders- og sykehjem, skoler og barnehager

  • oversikt over antall bostedsløse og det finnes et tilbud til disse

  • oversikt over situasjonen for eldre hjemmeboende som ikke mottar helse- og sosialtjenester

  • svartjeneste for spørsmål om oppvarming og liknende og om dette er gjort kjent for befolkningen

  • laget rutiner for råd til barnehager og skoler om barn og kulde

Kuldetelefon

Helse- og omsorgsministeren peker på at mange kommuner hadde gode erfaringer med en egen telefontjeneste i forbindelse med influensaen.

For mange kommuner kan det være aktuelt med en tilsvarendekuldetelefon?, sier Strøm-Erichsen.

Statsråden fastslår at bostedsløse må få et tilbud om å sove inne i kulda.

Eldre og funksjonshemmede må også få hjelp dersom de har behov for det, både dersom de trenger hjelp til fyring eller for eksempel til skifte av sikringer, sier Strøm-Erichsen.