Cxense Display

Teknologisatsing i eldreomsorgen

– Etter å ha sett presentasjonen, gleder jeg meg til å bli gammel i Norge, sa Harald T. Nesvik, leder for Stortingets Helse- og omsorgskomité. Han og den øvrige komiteen mottok nylig Tekologirådets anbefalninger fra prosjektet Fremtidens alderdom.
Danmark, England og Skottland satser stort på dette området, mens noen nasjonal politikk på dette området knapt finnes i Norge. Det vil man nå gjøre noe med.
GPS-sporing
GPS-sporing av demente, smarthusteknologi i omsorgsboliger, kroppssensorer for kronikere og roboter. Dette er noen av forlagene overfor Stortingskomiteen.
Eldrebølgen må møtes med hjemmebasert omsorgsteknologi, mener Teknologirådet.
– Regjeringen må sette av 1,1 mrd kroner og sørge for at teknologien tas i bruk i kommunene.  Regjeringen har ingen konkrete planer for å øke bruken av hjemmebasert omsorgsteknologi, sier direktør Tore Tennøe i Teknologirådet.
Vil bo hjemme lenger
De aller fleste eldre ønsker å bo hjemme, så sant de har trygghet og tillit til at de får nødvendig hjelp når det trengs. Fallsensorer, sporingsløsninger, temperatur/røyksensor og medisineringsautomater er noen av tingene som skal inngå i en teknologisk trygghetspakke i hjemmet. Muligheten til å bo hjemme forlenges, og man kan få bedre oppfølging og behandling av kroniske sykdommer hjemmefra. Sporingsteknologi vil gi demente pasienter sikkerhet og en større frihet når det gjelder å bevege seg utenfor hjemmet.
Kommunene må sørge for alarmhåndtering og ha mer fokus på infrastruktur i nye bygg for å tilpasse fremtidens behov.
Målet er å dra nytte av den eksisterende boligmassen og skape en enklere hverdag både for de eldre og deres pårørende.
Personvern
Bruk av omsorgsteknologier kan for øvrig gi uønskede konsekvenser. Det er fare for at teknologibruk kan gi økt ensomhet dersom det medføres til at menneskelig kontakt reduseres. Hensikten med å bruke omsorgsteknologi må være å skape en bedre og mer målrettet omsorg. Vi trenger også klare kjøreregler for å ivareta personvernet. Sensitive data og informasjon må sikres. Bruk av teknologi knyttet til kropp eller hjem må være frivillig, understreker Tennøe.
Voksende marked
På tross av et stort behov for nytenkning og raskt voksende markeder for omsorgsteknologi, foregår det lite innovasjon i omsorgstjenestene.
– Jeg ser ingen grunn til at vi ikke skal stille krav til innovasjon i omsorgssektoren på lik linje med innovasjonskravene i spesialisthelsetjenesten. Potensialet er stort, sier Tennøe.

Av journalist Mads Erling Amundsen