Cxense Display

Understreker helseforetakenes ansvar

 

I forbindelse med ventelistesaken mener vi det er viktig å understreke overfor de regionale helseforetakene at de plikter å følge helselovgivningen, og har et særskilt sørge for-ansvar for pasientene, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.
Helse- og omsorgsdepartementet sender nå et brev til de regionale helseforetakene der dette blir påpekt.
Helsedirektoratet har laget egne brevmaler og informasjonsvedlegg som skal sørge for at sentrale pasientrettigheter blir ivaretatt. Vi ber nå helseforetakene sørge for at disse malene er tatt i bruk ved samtlige av landets helseforetak, sier Strøm-Erichsen.
I brevet understreker Helse- og omsorgsdepartementet at de regionale helseforetakene har et ansvar for å ha planer som sikrer at befolkningen får tilstrekkelig og forsvarlig helsetjeneste og at de også må være forberedte dersom det skulle oppdages svikt i rutinene.
Det betyr blant annet at det regionale helseforetaket på eget initiativ må hente inn styringsinformasjon for å finne ut om det har oppstått områder med fare for svikt som må håndteres for at foretaket skal kunne ha et forsvarlig tjenestetilbud.
De regionale helseforetakene har også et ansvar for at de på eget initiativ setter i verk tiltak dersom det i helseregionen ikke tilbys eller ytes tilstrekkelige og forsvarlige helsetjenester, sier helse- og omsorgsministeren.