Cxense Display

Utfører unødvendige gynekologiske undersøkelser

En ny norsk studie viser at gynekologer utfører unødvendige og frarådete undersøkelser på sine pasienter.

Studien peker mot økonomiske motiv hos avtalespesialister og forsker mener refusjonssystemet må revurderes, skriver Helse Nord.

Studien er et samarbeid mellom UiT Norges arktiske universitet og Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE), og kartlegger bruk av gynekologiske undersøkelser av friske kvinner i spesialisthelsetjenesten i Norge, såkalt rutine-GU.

Førsteforfatter og stipendiat ved Universitetet i Tromsø, Ingvild Mathiesen Rosenlund, mener for mange kvinner undersøkes uten grunn og at spesielt avtalespesialister undersøker kvinnene mer enn det som er nødvendig.

– Vi ser store forskjeller mellom det avtalespesialister og sykehusleger gjør når de foretar gynekologiske undersøkelser av friske kvinner. Avtalespesialister utfører i langt større grad tilleggsundersøkelser med kolposkopi og ultralyd, noe som verken er nødvendig eller anbefalt å gjøre på friske kvinner, sier Rosenlund til Helse Nords nettsider.

Avtalespesialistene utførte kolposkopi i 49 prosent av konsultasjonene, mot 1,6 prosent av konsultasjonene hos sykehuslegene.

– Dersom det foreligger en medisinsk indikasjon som fører til at gynekologen velger å bruke kolposkopi bør det også tas biopsi, men det var gjort på svært få kvinner, sier Rosenlund.

Les mer på nettsidene til Helse Nord


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet