Cxense Display

Ventetidene går ned

I statsbudsjettet for 2011 styrket vi sykehusbudsjettene med nesten 1 milliard kroner for å få ned ventetider og øke kvalitet. Jeg har samtidig innført månedelig rapportering, og stilt strengere krav til ventetider og fristbrudd til sykehusene, sier helse- og omsorgsministeren.
Pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp kommer selvfølgelig inn til behandling uten ventetid. Om lag 70 prosent av alle døgnopphold på sykehus er øyeblikkelig hjelp.
I oppdragsdokument for 2011 til de regionale helseforetakene er det stilt strengere konkrete krav til redusert ventetid og fristbrudd. Sykehusbudsjettene er styrket i 2011 med 970 millioner kroner, slik at flere pasienter kan få behandling og ventetidene reduseres.
Regjeringen vil fortsette med å følge opp arbeidet med å redusere ventetidene og fristbrudd. Det er innført månedlig rapportering i 2011. Månedstallene er noe mindre robuste enn tertialtall og sesongmessige svingninger i tallene kan forekomme fra måned til måned.