Øker behandlingen for hjerteflimmer

Avdelingsleder Lars Aaberge har som målsetting at enheten skal gjennomføre opp mot 1300 ablasjoner i året

Sykehuset har samlet de to tidligere ablasjonsenhetene på Rikshospitalet og Ullevål, sammen med et nyopprettet, tredje laboratorium, i nye lokaler på Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Prøvedrift med testing av utstyr og opplæring av personell er i full gang og første pasient vil etter planen få behandling på den nye enheten rundt 1. desember.

– Formålet med å samle ablasjonsvirksomheten på en plass, er at vi skal bli i stand til å redusere ventelistene for ablasjonsbehandling av atrieflimmer (hjerteflimmer) betraktelig. Med en stab på rundt 30 medarbeidere har vi som målsetting å gjennomføre opp mot 1300 ablasjoner i året, i motsetning til dagens 570 behandlinger, sier avdelingsleder Lars Aaberge.

Hyppige og langvarige anfall av hjerteflimmer øker risikoen for hjerneslag og hjertesvikt. Lidelsen er likt fordelt mellom kvinner og menn, men øker ved høyere alder.

Behandlingsmulighetene er endret dramatisk ved ablasjonsbehandling, en avansert prosedyre der urosentre i hjertet blir svidd av. Pasienten er våken under inngrepet, som foretas i lokalbedøvelse. Kirurgen går inn via blodårer i lysken og varmer opp eller fryser ned de ledningsbaner i hjertet som forårsaker uregelmessige hjerterytmer. Inngrepet kan gi varig bedring.

Oslo universitetssykehus tar imot pasienter fra hele Helse Sør-Øst. Sykehuset har per i dag omkring 350 pasienter som lider av hjerteflimmer, og som står på venteliste for ablasjonsbehandling.

Den nye enheten vil ha en stab på 32 ansatte og er planlagt å være i full drift fra og med 1. januar 2011.