Øker respiratorberedskap ved landets sykehus

Det beregnes at det kan være et vesentlig økt behov for respiratorbehandling som følge av influensasituasjonen i forhold til kapasiteten sykehusene i dag har for slik behandling.

– Vi har beregnet at 1000 nordmenn vil kunne trenge intensiv pustehjelp samtidig når influensabølgen når toppen. Sykehusene har nå drøyt 600 respiratorer. Nå gir vi grønt lys for å kjøpe ytterligere 400, sier helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen.