Økonomiske utfordringer også neste år

-Oslo

universitetssykehus skal levere god kvalitet også i årene fremover, og

det skal vi gjøre samtidig som vi skal tilpasse våre oppgaver til det

budsjettet vi får.

Dette

sier styreleder Gøran Stiernstedt etter ekstraordinært styremøte 19

august.

I 2012 må alle klinikker finne løsninger for å gjennomføre

driften med færre årsverk. Flere av styrets medlemmer presiserte at god

kvalitet i pasientbehandlingen er sentralt og samtidig at god

pasientbehandling ikke står i motsetning til effektiv drift av

sykehuset.