Økt forskningsproduksjon ved Sykehuset i Vestfold

Disse er

basert på antall vitenskapelige artikler og doktorgrader ved et

helseforetak i løpet av et år. Helse- og omsorgsdepartementet har på

sine nettsider offentliggjort forskningspoengene for alle

helseforetakene i Norge for 2010. Der finner du også forskningspoeng for

Sykehuset i Vestfold i 2010.