Cxense Display

Økt produktivitet i sykehusene

– Det er gledelig at enda flere får hjelp på sykehus. Denne

regjeringen har satset tungt på sykehusene, og nå ser vi resultatene, sier

helse- og omsorgsminister Anne- Grete Strøm- Erichsen.

Aktiviteten i somatisk pasientbehandling økte med 2,1

prosent i 2011, mens driftskostnadene bare økte med 0,2 prosent.

– Dette gir en produktivitetsvekst på 1,8 prosent, og viser

at spesialisthelsetjenesten gjør en god jobb, sier helse- og omsorgsministeren.’

Flere døgnplasser til rusbehandling

Antall

døgnplasser innen rusbehandling økte også fra 2010 til 2011. Det offentlige

døgnplasstilbudet har blitt styrket. Økt kapasitet og mer kompetanse i

tjenestene er i tråd med Opptrappingsplanen for rusfeltet (2007-2012) og

Stortingsmeldingen om en enhetlig rusmiddelpolitikk (2011-2012) som ble lagt

frem 22. juni i år.

Hovedtall for somatiske spesialisthelsetjenester 2011

endringer fra 2010 til 2011:

1 777 250

pasienter totalt økning på 2,2 prosent.

878 523 innlagt

døgn økning på 1,5 prosent.

220 091 innlagt dagbehandling

nedgang på -3,7 prosent.

4 960 621

polikliniske konsultasjoner økning på 2,8 prosent.

Antall årsverk

økte med 1,8 pst. fra 2010 til 2011.

Legeårsverk og sykepleierårsverk økte med

hhv. 3,4 og 2,7 prosent.

Hovedtall for psykisk helsevern for barn og unge 2011

endringer fra 2010 til 2011:

54 838 pasienter totalt økning på 1,5 prosent.

915 965

polikliniske tiltak økning på 1,0 prosent.

Hovedtall for psykisk helsevern for voksne 2011 endringer

fra 2010 til 2011:

123 118 pasienter totalt (off. inst.) økning på 2,4

prosent.

54 522 pasienter

totalt (priv. inst.) nedgang på 1,2 prosent.

Oppholdsdøgn 1 288

550 nedgang på 3,0 prosent.

Polikliniske

konsultasjoner 1 239 625 økning på 4,0 prosent.