Cxense Display

Økt samarbeid Helsefak og UNN

 

Et felles rådgivende forskningsutvalg for de to institusjonene ble opprettet høsten 2009. Et nytt felles undervisningsutvalg er i ferd med å bli etablert, og skal etter planen være operativt til høstsemesterets start 2010.Disse utvalgene vil styrke det allerede etablerte samarbeidet mellom Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og Det helsevitenskapelige fakultet.
Viktig med godt samarbeid

– Et godt samarbeid med Universitetssykehuset er svært viktig av mange grunner. Å utdanne dyktige helsearbeidere med riktig kunnskap, nødvendig erfaring og gode holdninger er det avgjørende med et godt samarbeid med klinisk praksis. Her er UNN som vår nærmeste nabo svært viktig for våre studenter. For å styrke planleggingen og gjennomføringen av praksis-opplæringen, oppretter vi nå et felles undervisningsutvalg. Vi regner med å få mandat og sammensetning av utvalget på plass før sommerferien. slik at det vil kunne være virksomt fra høstsemesteret, forteller dekan Arnfinn Sundsfjord ved Helsefak.

– Det er selvfølgelig et utstrakt uformelt samarbeid mellom ansatte på UNN og ansatte på Helsefak rundt forskning og utdanning.

At vi nå får etablert formelle  samarbeids-arenaer vil være svært viktig for å kunne utnytte ressursene best mulig både når det gjelder utdanning og forskning, forteller dekan Sundsfjord videre. 

 Implementering av helseforskningsloven

Høsten 2009 ble det opprettet et felles rådgivende strategisk forskningsutvalg som er sammensatt av klinikkledere fra UNN og instituttledere fra Helsefak. Utvalget ledes av fag- og forskningsdirektør på UNN, Anne Husebekk, i samarbeid med Helsefaks prodekan for forskning, John-Bjarne Hansen.Utvalget har blant annet jobbet med en større utredning om implementering av helseforskningsloven for klinisk forskning ved UNN og Helsefak.

Helseforskningsloven krever et forsterket internt regelverk med internkontroll for forskningsprosjekter som involverer pasienter,helseopplysninger og biologisk materiale fra mennesker. I forrige dekanperiode ble det etablert faste møter mellom dekan og sykehus -direktør med stab hver fjortende dag. Disse møtene er nå innarbeidet som faste rutiner. UNN er vår nærmeste nabo og det største helseforetaket i nord, og mange ansatte har kombinerte stillinger.