Økt satsing på utdanning av helseledere

Internasjonalt samarbeid

University of North Carolina (UNC) har initiert et samarbeid med universiteter fra flere land om doktorprogrammer for helseledelse, basert på en modell utviklet av UNC. Doktorprogrammet skal utdanne helsepersonell til lederstillinger over hele verden. Hensikten er å bidra til å bedre befolkningens helse.

Bred deltakelse

Deltakerne kom fra University of Minnesota, University of California, Berkley, University of Georgia, University of Toronto, King?s College, London, London School of Hygiene and Tropical Medicine og franske L?Ecole des Haute Etudes en Santé. Norge var representert med Kunnskapssenterets Anne Karin Lindahl og Egil Marstein fra BI.

Erfaringsbasert doktorgrad

Forskjellene mellom en ordinær forskningsbasert doktorgrad (PhD) og en mer erfaringsbasert, kontekstbasert doktorgrad (Dr of Public Health, Dr of Health Leadership), og forskjeller mellom Master of Health Administration og Master of Public Health med tilhørende erfaringsbaserte doktorgrader, stod sentralt for diskusjonene.

BI Senter for ledelse og organisering i helsesektoren planlegger å etablere et erfaringsbasert doktorgradsprogram i samarbeid med en av skolene i konsortiet i løpet av de neste par år.
Erfaringsutveksling

Deltakerne delte erfaringer med utdanninger på mastergradsnivå og doktorgradsnivå, fulltidsstudier og internettbaserte deltidsstudier.

Erfaringer med virtuelle klasserom ble diskutert. Spørsmål om hvordan rekruttere gode lærekrefter og hvordan publisere forskningsarbeider gjort som del av avhandlingene var også del av ordskiftet. Det ble laget en plan for å utveksle lærekrefter og studenter mellom programmene.