Ønsker økt diabetes-bevissthet

Alvorlig sykdom
Kampanjen fokuserer på risiko og det man selv kan gjøre for å forebygge egen sykdom. Det er blant annet laget en nett-basert test for å måle sin egen risiko for type 2-diabetes, og målebånd for å måle livvidde som er en av risikofaktorene. Plakater og brosjyrer er sendt til alle landets fastlegekontor. Apotekene vil delta i kampanjen senere i høst.
Diabetes er en alvorlig sykdom. Ubehandlet type 2-diabetes øker også faren for hjerte- og karsykdommer og skader på nyrer, øyne og føtter, sier prosjektleder Tor Claudi i Helsedirektoratet.
Nærmere 200 000 mennesker i Norge har kjent diabetes. I tillegg kan over 100 000 ha type 2-diabetes uten å vite om det.
Mål egen risiko
Det er flere risikofaktorer for å utvikle type 2-diabetes. Noen av dem, som arv og gener, kan man ikke gjøre noe med. Men mange av de viktigste kan man faktisk gjøre noe med. Blant dem det er lettest å gjøre noe med er fysisk aktivitet, overvekt og kosthold, sier prosjektleder Tor Claudi.
Ved å bruke risikotesten på http://www.diabetesrisiko.no/ kan man enkelt se hvordan de forskjellige risikofaktorene påvirker ens egen totale risiko.
For å forebygge type 2-diabetes har enkeltindividet selv den viktigste rollen. I tillegg er det viktig at helsetjenesten legger til rette ved å medvirke til sunne miljøer og å inspirere til gode levevaner. Helsetjenesten skal også tilby diagnostisering og behandling av risikofaktorer, sier Claudi.
Nye retningslinjer
Det nye nettstedet og materiellet som brukes i kampanjen er utarbeidet av Helsedirektoratet og Norges Diabetsforbund i fellesskap. Det er også publisert nye retningslinjer for forebygging, diagnostisering og behandling av diabetes. Disse er sendt ut til helsetjenesten som dermed er bedre rustet til å hjelpe befolkningen til å unngå type 2-diabetes.
I løpet av høsten vil det også foreligge en «brukerversjon» av disse retningslinjene utarbeidet av Norges Diabetsforbund og Helsedirektoratet.