Ønsker at flere kan donere

 

I dag er det kun pasienter som dør av hodeskader forårsaket av ulykker, blodpropp eller hjerneblødning som kan være donorer i Norge. Det vil si etter at det er konstatert at det ikke lenger er blodtilførsel til hjernen, og dette medfører at hele hjernen er ødelagt på permanent basis.
– Ved Ullevål har vi pasienter som har så store skader i hjernen at man velger å avslutte intensivbehandlingen av dem. De har likevel noe blodtilførsel til hjernen, men skadene på hjernen er uopprettelige. For at pasientene skal kunne delta i denne studien er det en forutsetning at de pårørende har akseptert at den livsforlengende behandlingen blir avsluttet. Når man avslutter livsforlengende intensivbehandling vil pasientene dø av at hjerte stanser, forklarer overlege Dag Wendelbo Sørensen ved Donorseksjonen ved Oslo universitetssykehus, Ullevål.
Spørsmålet om donasjon vil kun bli satt frem etter at man ikke lenger finner at pasienten kan overleve behandlingen.
Sørensen forteller at pårørende til pasienter som har slike store hodeskader i flere tilfeller har spurt om de kan donere, men det har ikke vært mulig å gjøre dette slik gjeldende praksis er i dag.
En liknende studie er blitt gjennomført i USA hvor det blir utført organdonasjon fra pasienter som dør av hjertestans.
– For å ivareta organfunksjonen etter at hjertet har stoppet vil man benytte seg av en sirkulasjonsmaskin som vil gi oksygenrikt blod kun til lever og nyrer. Det er bare lever og nyrer som vil bli benyttet som transplantat med denne metoden, sier Sørensen.
Hovedformålet med prosjektet vil være å bli i stand til å øke antall organer til transplantasjon, samt å kunne påvise god transplantatfunksjon. Det er stor mangel på nyrer og lever i Norge i dag.
Studien vil også være en undersøkelse av pårørendes holdning, erfaring og opplevelse etter denne type organdonasjon.
– De pårørende vil bli kontaktet tre måneder etter donasjon for å kunne gi slike innspill, sier Sørensen.
Dette arbeidet vil være en pilotstudie, og den skal inkludere åtte pasienter.
– Vi regner med at studien vil vare i litt over to år, sier Sørensen.