Ønsker plassgaranti på helse- og sosialfag

Vil ha plassgaranti
Helsedirektoratet frykter nå at mange elever kan bli stående uten skoleplass til høsten. Det er nemlig ingen automatikk i at det opprettes flere klasser, selv om søkningen er stor.
Vi oppfordrer fylkeskommunene til å gi plassgaranti til alle elever som søker helse- og sosialfag, forutsatt at de er kvalifisert. Vi ønsker en tilsvarende ordning for søkere til helsearbeiderfaget på Vg2, sier Rø, som minner om det enorme behovet for arbeidskraft innen pleie og omsorg de kommende årene.
For å dekke behovet trengs minst 4500 nye fagutdannede helsefagarbeidere hvert år de neste årene. Da må vi i alle fall sørge for å gi skoleplass til de som ønsker det.
Fra tidligere år vet vi at elever dessverre har blitt stående uten skoleplass, fordi fylkeskommunen ikke har tatt hensyn til økte søketall, forteller Rø.
Se til Buskerud og Oppland
Rø viser til Buskerud og Oppland som gode eksempler på fylkeskommuner som er forberedt og tar sikte på å tilby skoleplass til alle kvalifiserte søkere.
I Buskerud har politikerne allerede bestemt at de skal opprette flere nye klasser som følge av økt søkning til helse- og sosialfag. Jeg oppfordrer andre fylkeskommuner til å følge Buskeruds eksempel, sier han
Oppland topper statistikken med 118 flere søkere til Vg1 i år sammenlignet med 2008. Ifølge fylkesopplæringssjef Jørgen Skaug skal alle få plass.
Plassmangel på skole og i lære
I Nord-Trøndelag står 15 elever av de som har søkt seg til helse- og sosialfag i Vg1 i fare for å bli avvist, ifølge Kommunal Rapport.
Kommunal Rapport melder videre at Finnmark har problemer med å skaffe læreplasser til alle, selv om de har nok skoleplasser til alle. I Finnmark mener man ved inntakskontoret at det er lite hensiktsmessig å ta inn flere elever til helse- og sosialfag på Vg1 når hovedproblemet er at mange elever velger ikke å gå ut i lære etter Vg2. Av 45 elever som avsluttet helsearbeiderfaget i Finnmark i fjor, søkte kun fem lærlingkontrakt.
Sterk oppfordring til fylkeskommunene
Helsedirektoratet oppfordrer landets fylkeskommuner til å følge opp signalene i den nye stortingsmeldingen «Utdanningslinja», der det understrekes at rekruttering til omsorgsyrkene er en stor utfordring også for utdanningssystemet.
Det er viktig at fylkeskommunene gjør sitt for å sikre alle elever som ønsker det, og som er kvalifisert, skoleplass på helse- og sosialfag, sier Otto Christian Rø.
Fylkeskommunene jobber i disse dager med kabalen for neste skoleårs skoletilbud.