1.000 deltagere fra 40 land på sykehuskongress i Oslo

Det sa internasjonal president i The International Hospital Federation

(IHF), Thomas C. Dolan, da han åpnet den 38. World Hospital Congress i Oslo

tirsdag den 18. juni. På åpningsdagen, tirsdag 18. juni, deltar blant andre HKH

Kronprins Haakon og helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

For andre gang
Norsk

sykehus- og helsetjenesteforening (NSH) er arrangør av den 38. kongressen på

vegne av International Hospital Federation (IHF). Det er andre gang kongressen

arrangeres i Norge. Microsoft, HP og Accenture er kongressens

hovedsamarbeidspartnere. Partnerne er representert i det store expo-området

sammen med flere offentlige og private aktører.

Verdifull

kongress

– Kongressen inviterer til viktig samarbeid, deling av kunnskap og

verdifull erfaringsutveksling, sa Dolan. World Hospital Congress, som samler over 1000 deltakere fra 40

land og varer til og med torsdag den 21. juni. Sentralt står særlig bruk av ny

teknologi for å effektivisere sykehusdriften.

Generaldirektør

Margaret Chan i Verdens Helseorganisasjon (WHO) fokuserte da også på hvordan

global helse kan bedres gjennom innovasjon og ny teknologi.

Teknologiske nyvinninger gir store muligheter for bedre helsetjenester i både

rike og fattige land, men ny teknologi reiser også flere helse-etiske

problemstillinger, sa hun.

skal snakke.

Dette er blant temaene som vil bli belyst på kongressen

Store investeringer i medisinsk-teknisk utstyr og IKT
Tidligere

denne måneden informerte helseminister Gahr Støre om økt satsing på

investeringer i sykehusene. De

kommende årene skal norske sykehus bruke rundt 3,5 milliarder kroner årlig på

nye investeringer i medisinsk-teknisk utstyr og IKT. Tilsvarende

investeringer gjøres i andre land.

Hvordan bruke helsekronene best mulig
President i

NSH og leder av organisasjonskomiteen for kongressen, Erik K. Normann mener at

World Hospital Congress er en viktig møteplass for beslutningstakere og

premissleverandører i helsetjenesten.

– Selv om de

nasjonale helsetjenestene er ulike, har alle en felles utfordring i å utnytte

de tilgjengelige ressursene på en best mulig måte. I Norge bruker vi 50.000 kroner per innbygger per år på helse. Bare USA

bruker mer. Ved å utveksle erfaringer med helseledere fra andre land kan

vi diskutere om helsekronene blir brukt godt nok.

Vi er glade

for å sette helse-Norge på kartet gjennom denne kongressen og vise frem noe av

hva som er mulig i norsk helsetjeneste i dag. Et høydepunkt er når deltakerne i

Oslo Spektrum skal få se en direkteoverført operasjon fra Fremtidens Operasjonsrom

på St. Olavs Hospital, avslutter Normann.

Tiltak i forkant
– Jeg er ikke

sykehusminister. Jeg er snarere minister for å hindre sykehusinnleggelser, sa

helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

– Vi må

iverksette tiltak i forkant, og her står Samhandlingsreformen med sin lokale

forankring helt sentralt. Den legger grunnlag for nettverk, økt tillit og mer

tilhørighet, fortsatte han og pekte på utfordringer som livsstilsykdommer,

demografisk utvikling, lengre levetid m.m. som vil innebære store løft på

ressurssiden.

– Vi må ha

økt fokus på pasienten, som må involveres mer. Dermed står kommunikasjon og

informasjon sentralt. Vi må heve kvaliteten på det vi gjør, øke bruk av

innovasjon og teknologi for å kunne få til nye og effektive løsninger

teknologi må samspille gjennom blant annet standardisering.

Folkehelsen

må fortsatt være et offentlig ansvar, men vi skal vi løse alle utfordringene

må vi har partnerhjelp fra det private. En annen viktig oppgave, er å heve

kvaliteten på lederskap. Ingen annen sektor har et så komplisert lederskap som

helsesektoren både på toppen og nedover i linjene. Dette må vi i økende grad

gripe fatt i fremover, sa Støre.