10 millioner i støtte for å måle biologisk aldring

Ledelsen i Age Labs (fra venstre): Arne Vasli Søraas, lege, PhD (CSO), Espen Riskedal, MSc (CEO) og Karl Trygve Kalleberg, lege, PhD (CTO).

Age Labs utvikler en ny og presis biomarkør for å måle biologisk aldring, ved å benytte seg av omfattende og unike helsedata fra norske biobanker kombinert med maskinlæring.  Nå er selskapet bevilget 10 millioner kroner i FoU-støtte fra Forskningsrådet.

Age Labs utvikler en ny biomarkør som vil beregne dødsrisiko samt risiko for å utvikle aldersrelaterte sykdommer. Biomarkøren vil gjøre det mulig for legemiddelselskaper å øke sannsynligheten for suksess i kliniske studier og dermed sannsynligheten for godkjenning av legemidler, skriver selskapet i en pressemelding.

– Vårt endelige mål er å bidra til å forsinke alle aldersrelaterte sykdommer, sier Espen Riskedal, administrerende direktør i Age Labs.

Den gjennomsnittlige utviklingskostnaden for et nytt godkjent legemiddel er beregnet til totalt 22 milliarder kroner, og ca. 90 prosent av alle legemidler som starter kliniske studier mislykkes. Med Age Labs kommende biomarkør vil legemiddelselskaper få mer nøyaktig risikoinformasjon om pasientene som blir inkludert i kliniske studier. Dermed øker sannsynligheten for suksess betraktelig, skriver selskapet.

FoU-prosjektet spenner over fire år og ledes av Age Labs i samarbeid med både kommersielle og akademiske partnere, blant annet AbbVie, Fürst Medisinsk Laboratorium, Folkehelseinstituttet og Oslo universitetssykehus.

– Vi er veldig glade for å ha samlet et så bra team. Forskning som gir en dypere forståelse av biologisk aldring er viktig, sier Per Minor Magnus, dr.med og avdelingsdirektør ved FHI sitt senter for fruktbarhet og helse.

(Pressemelding)


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet