100 millioner til klinisk kreftforskning

Et nytt forskningsprogram skal finansiere og stimulere til forskning som gir gode beslutningsgrunnlag innenfor prioriterte områder i kreftomsorgen. Programmet går i første omgang i fem år (2011-2015) med et årlig budsjett fra Helse- og omsorgsdepartementet på 19,5 millioner kroner.
Programmet er initiert av Forskningsrådet og Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering vil pvurdere forslagene til tema/områder det skal forskes på i programmet.
Effekt, sikkerhet og kostnader
– Ofte er det mangel på sammenlignende dokumentasjon av effekt, sikkerhet og kostnader av tiltak i vanlig klinisk praksis, også på kreftområdet. Programmets mål er derfor å gi denne typen dokumentasjon, sier Bjørn Erikstein, ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet på Forskningsrådets nettsider. 
Sentral rolle
Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten vil spille en sentral rolle i det nye programmet. Rådet ønsker nå temaforslag. Det vil også prioritere forslagene og sende en anbefalt liste til Forskningsrådet. Kreftregisterets direktør, Giske Ursin, er medlem i Nasjonal råd for kvalitet og prioritering
Hva kan være tema
Programmet skal støtte studier som:
?bidrar til bedre kunnskap om effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet av tiltak på kreftområdet
?gir kunnskap i form av endepunkter med direkte nytte for klinisk praksis, eksempelvis resultater i form av sykelighet eller dødelighet, livskvalitet og ressursbruk eller kostnader knyttet til omsorg av kreftpasienter
?genererer kunnskap til bruk i nasjonale retningslinjer eller prosedyrer for kreftomsorg.