12 millioner kroner til skoleprosjekt

GAVE: Ingrid Tollånes fra Gjensidigestiftelsen overrekker sjekken på 12 millioner kroner til avdelingsdirektør Steinar Olsen i Helsedirektoratet. Foto: Finn Oluf Nyquist/Helsedirektoratet

Dugnaden «Sammen redder vi liv» har som mål at flere skal overleve hjertestans, hjerneslag, hjerteinfarkt og ulykker. Nå får LHL 12 millioner kroner fra Gjensidigestiftelsen for førstehjelpsundervisning i grunnskolen.

– For at flere skal overleve akutt sykdom eller skade er vi avhengige av bidragsytere som Gjensidigestiftelsen, LHL og andre samarbeidende organisasjoner. Helsedirektoratet er stolte av å samarbeide med aktørene på denne måten i et prosjekt som er unikt både nasjonalt og internasjonalt, sier avdelingsdirektør Steinar Olsen i Helsedirektoratet, ifølge en melding fra Helsedirektoratet.

Samarbeidet er basert på dugnadstanken, der frivillige organisasjoner, private, offentlige myndigheter, fagmiljøer og stiftelser jobber sammen mot samme mål. Prosjektet er unikt fordi det retter oppmerksomheten mot tilstander som hjerneslag og hjerteinfarkt i tillegg til hjertestans og alvorlige skader.

Helsedirektoratet legger til rette og koordinerer aktivitetene. «Sammen redder vi liv» har flere prosjekter. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) har ansvar for skoleprosjektet, som skal prøves ut i 2018 og rulles ut nasjonalt fra 2019.

– For Gjensidigestiftelsen passer skoleprosjektet i «Sammen redder vi liv» som hånd i hanske. Vi støtter prosjekter som bidrar til at færrest mulig skades eller dør i ulykker, og prosjekter med forebyggende aktiviteter for barn og ungdom er midt i blinken for oss, sier Ingrid Tollånes fra Gjensidigestiftelsen.

(Kilde: Helsedirektoratet)