120 millioner til klinisk behandlingsforskning i sykehusene

De regionale helseforetakene har tildelt til sammen 120 millioner kroner til sju forskjellige prosjekter gjennom Program for klinisk behandlingsforskning.

​Forskningsprogrammet KLINBEFORSK skal støtte gjennomføring av store, nasjonale forskningsprosjekter av stor betydning for fremtidig pasientbehandling. Prosjektene er tett knyttet opp mot pasientbehandling og spesialisthelsetjenestens behov. Hvert av de tildelte prosjektene mottar en støtte på mellom 10 og 20 millioner kroner, skriver Helse Sør-Øst.

– Tildelingen har stor tematisk spredning, og det er særlig gledelig at det i denne runden også er gitt støtte til et prosjekt innen psykisk helsevern, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF.

Programmet eies av de fire regionale helseforetakene og administreres og koordineres av Helse Sør-Øst RHF. Tildelingen ble besluttet i møte mellom de administrerende direktørene den 20. november og finansieringen ble innvilget i tråd med innstillingen fra vurderingskomitéen. Prosjektmidlene er fordelt slik:

Prosjekttittel Søkerinstitusjon Prosjektleder Budsjett      
BEta-Blocker Treatment after Acute Myocardial Infarction in revascularized patients with preserved left ventricular systolic function (BETAMI trial) HSØ – Oslo universitetssykehus HF Dan Atar 14 999 000
Improved prediction of outcome by global strain and mechanical dispersion in patients with myocardial infarction. heart failure and primary prophylactic internal defibrillator. HSØ – Oslo universitetssykehus HF Thor Edvardsen 17 775 000
Establishment of Molecular profiling for Individual clinical routine Treatment decisions in Early Breast Cancer (EMIT) – clinical trials HSØ – Oslo universitetssykehus HF Bjørn Naume 20 000 000
BackToBasic HSØ – Oslo universitetssykehus HF John-Anker Zwart 17 847 000
Innovative steroid treatment to reduce asthma development in first-time rhinovirus induced wheezing – INSTAR HMN – St. Olav’s Hospital HF Henrik Døllner 20 000 000
Immunotherapy for Hematological Malignancies- A Path to Cure HMN – St. Olav’s Hospital HF Henrik Hjorth-Hansen 9 862 000
Changing the specialist mental health care HV – Helse Bergen HF Gerd Kvale 20 000 000

(Kilde: Helse Sør-Øst)


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet