137.000 deltakere på årets Medica

 

Compamed er en underliggende spesialmesse spesielt myntet på utstyrfabrikantenes egne behov (for delsystemer, komponenter og materialer), og bare på denne delmessen deltok mer enn 500 utstillere. Antall besøkende har stabilisert seg på samme nivå som i fjor, totalt 137.000 på alle arrangementer.
Om lag 40 prosent av de besøkende var utenlandske. For første gang ble det fra messeledelsen publisert statistikk som viste noe svært interessant om bakgrunnen til de besøkende; at hele 90 prosent av de besøkende deltar i relevante investeringsbeslutninger som gjelder medisinsk utstyr, og at hele 70 prosent faktisk hadde beslutningsmyndighet.
Helt utsolgt
Årets messe markerte 40-årsjubileum for Medica, og var den største noensinne i utstillerantall og solgte flater den samlede utstillerflaten for Medica og Compamed er nå nesten ubegripelig stor; 118.000 m2?det er ganske enkelt ikke mulig å få med seg alle utstillingene og firmaene. Hvis man tenker seg en fullstendig gjennomgang av messas 4800 utstillere og stopper bare ett min per stand, tar turen om lag tre døgn uten stans!
""
 Her demonstrerer Thomas Pauli et anestesiapparat for Per-Arne Jørgensen.

Suksessen for Medica og messeområdet i Düsseldorf målt i alle størrelsesindikatorer, er nå også åpenbart arrangementets problem det hele er så stort at det er nesten umulig å få oversikt. Det er på denne bakgrunn interessant at flere av de sentrale tyske produsentfirmaene gjennom den tyske leverandørforeningen tok et initiativ til å danne en mye mindre messe i Stuttgart i juni 2008, der bare tyske produsenter får stille ut.

Viktig markedsplass
Det skal ikke glemmes at Medica også er en viktig kongressplass. Medica Kongress og Deutsche Krankenhaustag (Den tyske sykehusdag) hadde 200 foredrag og diskusjoner, og samlet hele 10.000 deltakere. Her var det en del riktig gode foredrag og presentasjoner, og anbefaler for fremtidige messebesøkende at programmet gjennomgås som et faglig tillegg til messepresentasjonen. En ulempe kan nok imidlertid være at det meste foregår på tysk.