Cxense Display

14 nye medisinske sengeplasser på Ahus

   – Vi har nå lykkes med å bemanne opp 14 medisinske sengeplasser. Vi gjør dette for å avhjelpe den ekstraordinære høye pågangen av pasienter som skyldes i hovedsak økt utbrudd av influensa og magevirus, sier administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir.
Åpningen av sengene er en del av en rekke tiltak som Ahus gjør for å øke kapasiteten på kort sikt. Sykehuset har tatt i bruk ledig kapasitet ved andre avdelinger og øker bemanningen ved hjelp av ekstra personell, vikarer, fleksibelt bruk av personell på tvers i sykehuset, og bruk av overtid.
I forbindelse med utvidelsen av sykehuset 3. januar 2011, er Ahus tilført mange hundre nye stillinger. De nye medarbeiderne er nå under opplæring og vil komme i ordinært arbeid i løpet av februar. Vi vil åpne de reduserte sengene løpende etter hvert som personalet er klart. Det vil øke vår kapasitet ytterligere.