14 nye sengeplasser for gastrokirurgiske pasienter

Helse Sør-Øst RHF

– Vi er

svært glade for å kunne åpne nye sengeplasser i Gastrokirurgisk

avdeling. Avdelingen har hatt en krevende periode med

kapasitetsutfordringer. Nye sengeplasser på pasienthotellet er ett av

flere tiltak for å gi et bedre tilbud til pasientene og bedre

arbeidsforhold for helsepersonellet, sier direktør for kirurgisk

divisjon Pål Wiik.