Cxense Display

140 legehjemler overføres til Akershus Universitetssykehus

 I forbindelse med overføringen av ansvar for opptaksområde til hhv Akershus universitetssykehu og Vestre Viken fra nyttår, er det enighet om hvordan en skal komme frem til hvor mange legehjemler som skal overføres. Prosessen har vært fasilitert av vår felles eier, Helse Sør-Øst RHF.
Konklusjonen på arbeidet er at Oslo universitetssykehus skal overføre 140 legehjemler til Akershus universitetssykehus, når ansvaret for lokal- og områdesykehusoppgaver for pasienter fra Follo og bydel Alna overføres ved nyttår.
Tilsvarende prosess og utregningsmetode brukes for å finne ut antallet legehjemler som overføres fra Oslo universitetssykehus til Vestre Viken ved nyttår i forbindelse med overføringen av de lokal- og områdesykehusoppgaver Oslo universitetssykehus hittil har ivaretatt for befolkningen i Asker og Bærum.. Dette arbeidet er ikke helt ferdig.