18 milliarder kroner hittil i år

Reseptpliktige legemidler har hatt en økning i omsetning på 3,2 prosent, mens

resept frie legemidler og handelsvarer har hatt en økning på henholdsvis 3,6 og

4,4 prosent.

Det er store forskjeller mellom primærapotek og sykehusapotek. I perioden har

sykehusapotek hatt en omsetningsøkning på 9,7 prosent for reseptpliktige

legemidler mens primærapotek har en beskjeden økning på 1,0 prosent.

TNF-α hemmerne Enbrel, Remicade og Humira topper fortsatt listen over de mest

omsatte legemidlene. Samlet har de hatt en omsetning på 981,1 mill. kroner i de

første 9 månedene i 2012. Dette er en økning på 8,1 prosent, mens forbruket

målt i definerte døgndoser (DDD) har økt med 10,9 prosent.

Også for reseptfrie legemidlene er det de samme virkestoffene som tidligere som

har hatt størst omsetning. De 5 mest solgte virkestoffene omsatte for 503,0

mill. kroner. Dette utgjør over 30 prosent av den totale omsetningen for

reseptfrie legemidler i norske apotek.