20 mill til psykologrekruttering

Helsedirektoratet ga i 2008 ut en rapport med mulige tiltak for hvordan psykologer kan rekrutteres til kommunene. I 2008 ble det gitt 2,5 millioner kroner til fem kommuner som skulle rekruttere psykologer. I Moss har de startet et tilbud til barn og unge, i Namsos er det rekruttert psykolog som samlokaliseres med fastlege og i Holmestrand og Lørenskog utvikles det et tilbud til voksne med psykiske problemer. I Glåmdalen er Kongsvinger og tilgrensende kommuner i gang med å etablere et interkommunalt tilbud til voksne. Nå står flere kommuner for tur.
Flere nye psykologer
Økt rekruttering av psykologer skal bidra til å styrke det tverrfaglige psykiske helsearbeidet som er bygget opp i kommunene gjennom Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999-2008).
– Psykologer er en yrkesgruppe som er lite brukt i helsetjenesten i kommunene. Psykologene er viktig både i det forebyggende arbeidet, og for å komme i posisjon til å gi tidlig hjelp til mennesker med psykiske problemer. De kan bidra med veiledning av personell, rådgivning til foreldre, diagnostikk og behandling av personer med lettere og moderate psykiske lidelser, sier divisjonsdirektør Ellinor F. Major i Helsedirektoratet.
Tall fra 2007 viser at det er 179 psykologer som jobber i norske kommuner. De fleste arbeider i dag med barn og unge og familier.
– Det er viktig at det også utvikles tiltak som retter seg mot voksne og eldre. Med 20 millioner kroner i tilskudd håper vi å få på plass enda flere, sier Major. I tillegg satser noen kommuner på å rekruttere for egne midler.