20 millioner til forsking på angstlidelser

OCD-teamet ved Haukeland universitetssykehus har utviklet en intensiv behandling for tvangslidelser. Nå har de fått 20 millioner kroner for å teste ut firedagersmetoden også på andre angstlidelser.

OCD-teamet skal studere hvilken effekt pasienter med angstlidelse kan få av firedagers behandling. (Illustrasjonsfoto: yayimages.com)

Forrige uke tildelte de regionale helseforetakene til sammen 120 millioner kroner til sju forskjellige forskingsprosjekter. 20 av disse millionene havner hos OCD-teamet i Bergen, om har utviklet et konsentrert format for behandling av tvangslidelser, hvor pasienten får hjelp på bare fire dager.

Midlene skal brukes til å gjennomføre fem store kontrollerte studier der man sammenligner effekt og kostnadseffekt av firedagers behandling med den tradisjonelle behandlingen pasientene får i dag.

– Med den store interessen som det er fra klinikker over hele landet for å få til opplæring i firedagers behandling, har vi stor tro og håp om at enda flere klinikker enn de som står bak søknaden om forskningsmidlene vil kunne kvalifisere seg til å delta når vi går i gang med studiene, sier Gerd Kvale, som leder OCD-teamet ved Haukeland.

Les mer på nettsidene til Helse Bergen


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet