22 000 barn fikk besøk av sykehusklovnene i fjor

Sykehusklovnene hadde en svært god utvikling i 2018, og hele 22 000 barn fordelt på 16 sykehus rundt i Norge fikk besøk av en klovn i 2018.

Sykehusklovnenes årsrapport er klar til gjennomlesing., og den ligger her.

I forbindelse med ny strategi for den neste fem årene har Sykehusklovnene følgende mål:

  • Enda flere barn får tilbud om kvalifisert og helsefremmende klovning.
  • Sykehusklovnene skal bedre hverdagen for pasienter, pårørende og helsepersonell.
  • Sykehusklovnene skal bidra til bedre opplevelser og økt effektivitet i medisinske prosedyrer, samt redusert bruk av beroligende midler og tvang når vi er til stede.
  • Sykehusklovnene skal søke å dokumentere effekten av arbeidet.

Sykehusklovnene ønsker at helsefremmende klovning skal bli en naturlig del av behandlingen av syke barn, og forteller følgende på nettsidene sine:

På St. Olavs hospital har sykehusklovnene en fast dag i uken ved ortopedisk klinikk der de bistår i behandlingen der barna får injisert Botox for å kontrollere spasmer i bena. Dette er en smertefull behandling, og helsepersonell og sykehusklovnene ved St. Olavs ser behovet for sykehusklovner i denne typen prosedyrer.

Som en mor sa: «Jenta vår trengte ikke medisin for å ta Botox i dag, takket være sykehusklovnene. Ingen gråt, bare smil! Og både mammaen og pasienten synes det er topp! Vi vil gjerne ha med sykehusklovnene neste gang også!!!»

Les mer på nettsidene til Sykehusklovnene


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet