25 år siden første norske levertransplantasjon

– Levertransplantasjon (levertx) er et stort og komplisert inngrep og ting legene ikke visste var mulig for bare få år siden kan gjøres i dag takket være ny kunnskap og mer avansert utstyr, sier overlege og transplantasjonskirurg Aksel Foss. 24. september inviterer Rikshospitalet alle interesserte til internasjonalt symposium om levertransplantasjon. Påmelding er gratis
Historien

– Levertransplantasjon ble etablert som behandlingsform for akutt og kronisk leversvikt på midten av 1980-tallet. I den første perioden 1984 til 1990 var pasientoverlevelsen etter levertransplantasjon ganske dårlig, under halvparten av pasientene var i live ett år etter inngrepet, forteller Foss. Etter hvert har kirurgisk teknikk, utstyr og medikamenter blitt bedre. Pasientoverlevelsen etter levertransplantasjon har derfor bedret seg dramatisk og nå er 9 av 10 pasienter i live ett år etter.

– Flesteparten av pasientene er oppegående noen dager etter operasjonen og svært mange blir helt friske og kan gjenoppta sitt vanlige liv, forteller Foss.

Bare i Europa er det gjennomført over 80 000 levertransplantasjoner. – Blant annet fordi resultatene etter transplantasjon er blitt så gode har Norge de siste årene hatt nær en firedobling i antall levertransplantasjoner, forteller Foss. Hyppigste årsak til levertransplantasjon i Norge er primær scleroserende cholangit (PSC). På de neste plassene kommer akutt leversvikt, levercirrhose pga hepatit C-infeksjon og alkoholisk leverskade.

Levertransplantasjon ved kreft

I dag brukes levertransplantasjon også ved primær leverkreft og ved enkelte andre kreftsykdommer med spredning til leveren. 14 % av alle levertransplantasjoner i Europa gjøres på grunn av kreft og tallet er stigende. Norge er i en særstilling med hensyn til tilgangen på leverdonorer. – Det har gitt oss en unik mulighet til å evaluere levertransplantasjon som helbredende eller vesentlig livsforlengende behandling ved kreftsykdommer i leveren, avslutter Foss.

Kontroversielle tema

Transplantasjonskirurgene Pål-Dag Line og Aksel Foss er initiativtagere til symposiet som holdes i september, men de understreker at dette bare er mulig med god støtte fra fagmiljøet i Norge. Her vil levertransplantasjonsvirksomheten i Norge og Norden gjennom 25 år bli gjennomgått. I tillegg kommer internasjonalt ledende aktører og holder foredrag om kontroversielle temaer innen levertransplantasjon som:

– Levertransplantasjon for kreft

– Split-liver transplantasjon (en lever til to pasienter)

– MARS – behandling (leverdialyse)

Symposiet holdes i Stort auditorium på Rikshospitalet 24. september kl 11-17, etterfulgt av Jubileumsmiddag på Ekeberg restauranten. Påmelding skjer på nettsiden: https://epost.telsys.no/service/extension/convertd/cnv/

szcFdjanG9OONeeXfm7K8KG8vz0=/www.viaregi.se/oslolivertxmeeting . Ved å krysse av for "Staff" er det fri entre. Alle er også hjertelig velkomne til å delta på Jubileumsmiddagen om kvelden (den betaler hver enkelt for)