40 søker om støtte til produksjonsteknologi

Helsenæringen har potensial og trenger industrielt fokus. Forskningsrådet mottok hele 40 søknader til forarbeid for FoU av ny produksjonsteknologi og -prosesser. 11 av disse får nå støtte til første fase av arbeidet.

Anne Kjersti Fahlvik: – Det høye antallet søkere viser et stort engasjement for samarbeid mellom bedrifter i utviklingsarbeid. (Foto: Forskningsrådet)

Prosjektene som får støtte til forskning og utvikling (FoU) er innen områdene legemidler, diagnostikk og medisinsk teknologi. Også spesialiserte underleverandører til helsenæringen er representert.

Kan gi ti tusen nye arbeidsplasser

Støtten skal lede frem til større prosjekter som bidrar til utvikling av ny produksjonsteknologi for norsk helsenæring gjennom kunnskaps- og kompetanseoppbygging i bedrifter og samarbeidende forsknings- og utviklingsmiljøer. Kunnskapen, kompetansen og teknologien som utvikles i prosjektene, vil være viktige for samarbeid mellom flere bedrifter med sammenfallende behov. NHO har tidligere påpekt at helsenæringen kan gi ti tusen nye arbeidsplasser.

Viser et stort engasjement

– Det høye antallet søkere viser et stort engasjement for samarbeid mellom bedrifter i utviklingsarbeid. Produksjonsaktiviteter er sjelden en del av helse-innovasjonsprosjektene som ellers blir finansierte gjennom Forskningsrådet. Vi opplever at mange bedrifter ønsker et større fotfeste i Norge, ikke minst gjennom utviklingsaktiviteter som tidligfase-produksjon og de første kliniske studiene, sier innovasjonsdirektør Anne Kjersti Fahlvik. Hun forteller at søkere som ikke har fått bevilgning i denne utlysningen, vil bli fulgt opp og veiledet om andre relevante finansieringsmuligheter.

2–3 prosjekter får støtte

Totale er det satt av 45 millioner kroner til helsenæringen i denne omgang. Søknadsfristen for hovedprosjektene blir i høst, og målet er at 2–3 prosjekter skal få støtte over en periode på 2-4 år.

(Kilde: Forskningsrådet)