465 søknader om forskningsmidler

 

Til sammen skal det fordeles 49 millioner kroner i forskningsmidler, mens det søkes om totalt  347 millioner kroner.
Flest søknader kom fra universitetssykehusene: Rikshospitalet HF med 190 søknader, Ullevål universitetssykehus HF med 103, Akershus universitetssykehus HF med 49 og Aker universitetssykehus HF med 25 søknader. Deretter fulgte Sørlandet sykehus HF med 23 søknader og Sykehuset Innlandet  HF med 10 søknader.
Eksterne vurderingskomiteer

Søknadene er nå til behandling i de fire vurderingskomiteene. – Alle medlemmene i vurderingskomiteene er rekruttert utenfor Helse Sør-Øst, forteller direktør forskning og utvikling Erlend Smeland. – Jeg er spesielt glad for at vi i år for første gang har fått med ikke-norske medlemmer i alle vurderingskomiteene. 

Regionalt Forskningsutvalg skal behandle innstillingen fra vurderingskomiteene 24. november. Deretter skal Samarbeidsorganet for Helse Sør-Øst RHF – Universitetet i Oslo behandle saken 5. desember. Endelig tildeling skjer i Helse Sør-Øst RHFs styre 18. desember.