Cxense Display

50 kroner egenbetaling per vaksinedose

 

Regjeringen har besluttet at satsen for egenbetaling skal være 50 kroner per dose. Kommunene vil få begge influensavaksinene gratis fra Folkehelseinstituttet. Men de som ønsker å vaksinere seg, må betale for kommunens utgift med å sette vaksinene. Det vil si 50 kroner per dose, sier helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen.
Regjeringen har besluttet å fastsette samme sats for egenbetaling for influensa-vaksinasjonene fordi det er ønskelig med likebehandling mellom de to vaksinene. Det er også ønskelig med høy deltakelse i vaksinasjonsprogrammet for å redusere smittespredning. Lave kostnader vil  gi et viktig signal fra helsemyndighetene om at vaksinering er viktig. Det er opp til kommunene selv hvordan de ønsker å organisere gjennomføringen av vaksinasjonene.
Folkehelseinstituttet har uttalt at det kan bli aktuelt å sette vaksine mot sesonginfluensa og pandemisk influensa samtidig på personer i risikogruppene. I slike tilfeller vil kommunen kunne kreve 50 kroner i egenbetaling for hver av vaksinedosene, selv om disse settes samtidig.
Videre ble det ved kongelig resolusjon i dag fastsatt endringer i SYSVAK-registerforskriften.

 

Alle vaksinasjoner mot pandemisk influensa skal meldes til SYSVAK-registeret. Begrunnelsen for obligatorisk registrering er bl.a. at helsetjenesten har behov for et verktøy hvor de kan slå opp og finne oversikt over vaksinasjonsstatusen til hver enkelt. Det er blant annet viktig å ha oversikt over hvem som har fått vaksinen og om vedkommende har fått en eller to doser. Myndighetene vil også ha behov for oversikt over vaksinasjonsdekningen i befolkningen mot pandemisk influensa.

Vaksinasjoner mot HPV utenfor Barnevaksinasjonsprogrammet skal meldes til registeret dersom den vaksinerte selv ikke reserverer seg mot dette. Andre vaksinasjoner, herunder mot sesonginfluensa og reisevaksiner, skal meldes dersom den vaksinerte samtykker til registrering.