50 millioner til samhandling for mennesker med psykiske lidelser

. Løsningen for mange er bedre tilrettelagt og langvarige tilbud, der kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten ytes fra et og samme team.

– Pasientene slipper å bli sendt fra det ene kontoret til det andre for å få det tilbudet de trenger. Dette er god samhandling til beste for pasientene, sier Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen.