5000 bruker demensomsorgens ABC

Demensomsorgens ABC gir grunnleggende opplæring i demens for ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.
Første del ble ferdigstilt i fjor. Nå er oppfølgingen, del to av Demensomsorgens ABC, klar for lansering. Demensomsorgens ABC er allerede tatt i bruk av over 5.000 ansatte rundt om i landet.
Hever kvaliteten

Dette bidrar til å heve kompetansen blant de ansatte og heve kvaliteten i tjenesten for den enkelte bruker og deres pårørende, sier helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen. 

Demensomsorgens ABC er utarbeidet som del av Demensplan 2015Den gode dagenog skal bidra til å gi ansatte grunnleggende kunnskap om demens, demenssykdommer, samarbeid med pårørende, tilrettelegging av tjenestene og ulike bo- og miljøtiltak. 

Mennesker med demens utgjør den største brukergruppen i omsorgstjenesten og antallet vil bli mer enn fordoblet de neste 30 årene. Det er behov for opplæring og kunnskap om demens både blant ansatte og pårørende, sier Hanssen. 

Støtte i en vanskelig situasjon

Erfaringer viser at pårørende og familier til personer med demens får høyere livskvalitet når de får veiledning i å håndtere sykdommen. 

Demensomsorgens ABC skal bidra til at ansatte kan gi god støtte og veiledning til brukere og pårørende i vanskelige og krevende livssituasjoner, sier helse- og omsorgsministeren. 

Rundt 150 kommuner har allerede igangsatt opplæringsgrupper. Mange har integrert Demensomsorgens ABC i sitt helhetlige arbeid med å styrke kvaliteten i demensomsorgen. 

Demensomsorgens ABC er utarbeidet av Nasjonalt Kompetansesenter for aldring og helse på oppdrag fra Helsedirektoratet.