Cxense Display

60 prosent immune mot svineinfluensa

De aller fleste av dem som ble vaksinert eller ble smittet, forventes å ha utviklet immunitet mot viruset, opplyser Folkehelseinstituttet. En undersøkelse av nordmenns immunitet er publisert i tidsskriftet Eurosurveillance.
Bakgrunnen for tallene er undersøkelser gjort av antistoff i blodprøver som tas hvert år i august. I forbindelse med pandemien ble det også gjort undersøkelser i januar 2010.
Hovedfunnet er at nesten 60 prosent av befolkningen har målbar immunitet mot viruset, og at 45 prosent av disse har en styrke som regnes som beskyttende mot sykdom.
Dette er en formidabel økning, for før pandemien var det ganske få som hadde antistoff mot det nye viruset, sier Olav Hungnes, forsker ved avdeling for virologi ved Folkehelseinstituttet.
Særlig unge har høy immunitet mot svineinfluensa her i landet.
(NTB)