Cxense Display

70 millioner til tannbehandling

Fra 1. januar får personer med varig sykdom eller nedsatt

funksjonsevne økt støtte til tannbehandling. Fra 1. juli vil personer på 75 år

og eldre få stønad til undersøkelse av tenner og munnhule. Ved regelmessig

undersøkelse kan man oppdage sykdom i en tidlig fase. I tillegg utvides

tannhelsetilbud på sykehus og i fylkeskommunene. Til sammen bruker regjeringen

70 millioner på å utvide tannhelsetilbudet.

Dette betyr mye for de som trenger regelmessig

tannbehandling mest, og det er viktig å gi dem et løft. Regjeringen tar stadig

større offentlig ansvar på tannhelsefeltet. Vi vil også bidra til at

tannhelsetjenestene blir lettere tilgjengelig, sier helse- og omsorgsminister

Jonas Gahr Støre.

Fra 1. januar kan du oppsøke tannpleier og motta stønad til

undersøkelse og behandling av tannkjøttsykdom (periodontitt). Tidligere måtte

søknad om refusjon fra folketrygden gå via tannlegen. Endringen vil bidra til

en mer effektiv oppgavedeling mellom tannpleiere og tannleger, og dermed øke

tilgjengeligheten til tannlegehjelp.

I 2013 vil folketrygdens stønad til tannbehandling utgjøre

om lag 1,85 mrd kroner. Dette er en økning i stønadsordningen med over 1,1 mrd.

kroner siden Stoltenberg-regjeringen kom til makten i 2005.