80 prosent av ME-pasientene ble bedre

(Illustrasjonsfoto: yayimages.com)

Nytt behandlingsprogram gir håp til pasienter med kronisk utmattelsessyndrom.

Et nytt firedagers behandlingsprogram for gav signifikant bedring hos hele 80 prosent av pasientene i studien. Det kommer farm i en artikkel som nylig ble publisert av forskere i Helse Fonna.

– Resultatene er oppsiktsvekkende. De fleste studier på behandling av CFS/ME har bare vist lav eller moderat effekt. Her ser vi signifikant bedring hos 80 prosent av pasientene, også et år etter at behandlingen er gjennomført, sier psykiater og forsker Bjarte Stubhaug til Helse Fonnas nettsider.

Les artikkelen «A 4-Day Mindfulness-Based Cognitive Behavioral Intervention Program for CFS/ME»

Over 300 pasienter med diagnosen CFS/ME inngår i studien. De fikk alle firedagersbehandlingen, som inkluderer undervisning, fysisk aktivitet, oppmerksomhetstrening, skriveøvelser og gruppesamtaler. Faglig er det en kombinasjon av elementer fra kognitiv atferdsterapi, mindfulness og aksept og forpliktings-terapi (ACT).

Les mer om saken på nettsidene til Helse Fonna


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet